array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/saimaaswr/public/html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/saimaaswr/public/html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48 SäännötSAIMAA SWIMRUN

YHTEISTYÖSSÄ:

 

 SAIMAA SWIMRUNIN SÄÄNNÖT 2020

 

JÄRJESTÄJÄT

Puumalan kunta, Puumalan viri, Puumalan hiihtäjät, Etelä-Savon liikunta ry 

”Joukkueella” tarkoitetaan alla myös sprinttimatkan yksilöosallistujia, ellei toisin sanota.

 

Osallistumisen edellytys

-  Joukkueeseen kuuluu kaksi henkilöä (täysmatka) ja molempien tulee pääsääntöisesti olla vähintään 18 vuotta täyttäneitä. Molempien tulee olla uimataitoisia. Sprinttimatka kilpaillaan yksin. Osallistujan pitää olla myös siinä 18 vuotta täyttänyt. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan kirjallinen lupa osallistumiselle tai osallistua oman vanhempansa kanssa.

- Osallistujat ovat vastuussa siitä että heillä on vakuutukset kunnossa Saimaa Swimrun-kilpailuun. Järjestäjä ei ole vakuuttanut kilpailijoita millään tavalla.

- Osanottomaksusta palautetaan ainoastaan 50% lääkärintodistusta vastaan, jos tapahtumaan on peruutushetkellä aikaa alle kuukausi. Täysmatkan osallistumisen voi kuitenkin vaihtaa sprinttimatkaan, mutta ylimääräistä maksua ei palauteta.

- Joukkueen jäsentä voi vaihtaa kilpailuaamuun asti

- Joukkue voi myydä osallistumisensa eteenpäin

Kilpailureitti

- Koko kilpailureitti on merkitty kreppinauhoin ja muilla myöhemmin ilmoitettavin tavoin

- Joukkueen tulee seurata viitoitusta. Reitin varrella on järjestäjiä tarkkailemassa joukkueiden etenemistä.

- Joukkueet, jotka poikkeavat reitiltä, hylätään, mikäli poikkeaminen on tuonut etua.


Huoltopisteet

- Kilpailureitin varrella on useampi tankkauspiste.


Ensiapu

- Kilpailureitin varrella liikkuu ensiaputaitoisia järjestäjiä
 

Varusteet

- Kaikki lähdöstä mukaan otettavat varusteet tulee kuljettaa maaliin. Energiatarpeista tulevat roskat voi jättää juomapisteiden yhteydessä oleviin roskiksiin.

- Pakolliset varusteet joukkueelle:

·         Ensiapuside, vedenpitävästi pakattuna

·         märkäpuku

·         pilli


Järjestäjän tarjoamat pakolliset varusteet (palautettava järjestäjille maalintulon jälkeen)

·         Ajanottochip nilkkaan

·         Uimalakki

·         Kilpailuliivi

Suositeltavat varusteet

·         Juomapussi, kellutin jalkojen väliin, käsiräpylät, uimalasit…

Varustetarkastus

-  Varusteet tarkistetaan satunnaisotannalla ennen kisaa. Kisan aikana voi olla satunnaisia tarkistuksia.

Kielletyt varusteet

- Kelluntaväline joka koko on isompi kuin 100x60cm

Ajanotto

- Aika on startista maaliin, parikilpailussa aika määräytyy jälkimmäisen kilpailijan ylittäessä maaliviivan


Cutt offit

- Joukkueen tulee saapua aikatarkastuspisteisiin tietyssä ajassa. Jos joukkue ei ehdi, siirretään joukkue lyhennetylle radalle.

- Cutt off -pisteet ja ajat ilmoitetaan kisainfossa.

Kilpailijan vastuu

- Kilpailijoiden tulee tuntea säännöt ja noudattaa niitä

- Kilpailijoiden tulee kunnioittaa muita kilpailijoita, järjestäjiä sekä muita alueella liikkuvia ihmisiä.

- Kilpailija ei saa käyttää epäreiluja menetelmiä parantaakseen suoritustaan

- Kilpailussa on voimassa Suomen antidoping-toimikunnan säännöt.

-  Kilpailijoiden tulee auttaa hädässä olevia tai tulla avuksi, jos järjestäjä pyytää

Ennen kilpailua

- Harjoittelu alueella ennen kilpailua on sallittu.


Kilpailun aikana

- Kilpailijat kilpailevat omalla vastuulla. Kilpailijoita ei ole vakuutettu järjestäjien toimesta millään tavalla

- Kilpailijat tulee auttaa hädässä olevia tai tulla avuksi jos järjestäjä pyytää

- Keskeyttäessään kilpailijoiden tulee informoida järjestäjiä keskeytyksestään mahdollisimman nopeasti

- Kisan aikainen roskaaminen on ehdottomasti kielletty. Jäädessään tästä kiinni kilpailija hylätään.

Säännöt

- Kilpailutuomaristo on kilpailunjohtaja ja kaksi järjestäjien jäsentä.

Kilpailutuomaristo:
- Seuraa sääntöjen toteutumista
- Päättää protesteista
- Päättää hylkäämisistä
- Päättää reitin muutoksista sekä sääntöjen muuttamisesta
- Kilpailutuomaristo voi käyttää “tervettä järkeä”, jos asia ei ole riittävän selvästi ilmoitettu säännöissä
- Kilpailutuomariston päätös on lopullinen

Protestit

- Protesti pitää tehdä vähintään tunti oman maaliintulon jälkeen

Protestissa tulee ilmetä
- Aika ja paikka
- Joukkueen/kilpailijan ja jäsenten allekirjoitukset
- Joukkueen/kilpailijan nimi jota vastaan protesti tehdään
- Protestin syy
- Mahdolliset todistajat, heidän numero tai nimi

- Protesti joka ei sisällä edellä lueteltuja asioita, ei oteta käsittelyyn.

- Kilpailuntuomaristo käsittelee protestin asianosaisten kesken mahdollisimman nopeasti

Hylkäämiset

- Sääntöjen rikkominen voi johtaa hylkäämiseen, ellei tuomaristo rikkomuksen vähäisyyden vuoksi toisin päätä

Ulkopuolinen apu

- Ulkopuolisen avun käyttäminen on kielletty. Ainoastaan järjestäjien apu on hyväksytty. Joukkueen tulee suoriutua omin avuin lähdöstä maaliin.

Turvalllisuus

- Joukkueen jäsenten tulee pysyä yhdessä koko kisan ajan. Maalla jäsenet voivat olla max 100m etäisyydellä toisistaan. Vedessä max etäisyys on 10m.

- Järjestäjät voivat keskeyttää osallistujien kilpailun jos kilpailija tai kilpailijat näyttää liian väsyneeltä jatkaakseen kilpailua.

Sponsorointi

- Kilpailijoilla voi olla yhteistyökumppaneiden logoja varusteissaan


Valokuvaus- ja videointi

- Kilpailijat antavat järjestäjille luvan käyttää kilpailussa kuvattuja valokuvia ja videomateriaalia omassa markkinoinnissaan, esitteissä, lehdissä, TV:ssä ja muissa medioissa.

Sääntöjen hyväksyminen

- Ilmoittautumalla kilpailuun joukkueet hyväksyvät kilpailun säännöt